150-річний ювілей. Володимир Гнатюк (1871–1926) видав 20 томів українського фольклору та етнографічних матеріалів

Він є по суті першим фіксатором закарпатських діалектів, причому на всіх теренах їхнього поширення